Czy poszerzanie kanałów wentylacyjnych wykonuje profesjonalista?

Ciepło zawarte w dymie powoduje ciąg kominowy i trzeba co jakiś czas wykonać poszerzanie kanałów wentylacyjnych. Ciąg powstaje na skutek różnicy temperatur pomiędzy powietrzem/dymem w kominie a temperaturą na zewnątrz. Powoduje to powstawanie przepływu powietrza ku górze, który jest tym intensywniejszy, im wyższy jest komin i tym lepiej jest on izolowany. Dlatego kominy stalowe jakich […]