Wyjazd kobiecy zorganizowany czy wycieczka solo?

Biorąc pod uwagę potrzebę większej reprezentacji i różnorodności we wszystkich obszarach, dobrą rzeczą, jaką należy wiedzieć o grupach dla podróżujących samotnie wyjeżdżających kobiet, jest to, że z łatwością znajdziesz swoich ludzi. Ta pozytywna dla ciała grupa dla krągłych i dużych kobiet podróżujących zapewnia im przestrzeń do łączenia się i współpracy.

Grupa organizująca wyjazd kobiecy to tylko jeden z przykładów tego, jak te społeczności tworzą integracyjne rozmowy dla kobiet ze wszystkich środowisk. Założona w 2011 roku grupa organizująca warsztaty, spotkania i wyjazd kobiecy jest jedną z kobiecych społeczności turystycznych. Oprócz grupy, która ma 10 000 obserwujących, mają również stronę internetową, Instagram i biuletyn, a także dodatkowe grupy oferujące kontakty zawodowe i klub książki.

Mówiąc ich własnymi słowami, jest to sieć edukacyjna i wzmacniająca dla każdego podróżnika, który identyfikuje się jako nie-męski / nie-męska. Ich misją jest umożliwienie kobietom odkrywania poza ich granicami, przy jednoczesnym budowaniu bardziej połączonego i integrującego świata poprzez odpowiedzialne globalne obywatelstwo i dobrze zorganizowany wyjazd kobiecy.