Ile może kosztować transport krajowy Gdańsk?

W zależności od używanego pojazdu wymagane są różne rodzaje zezwoleń na transport krajowy Gdańsk. Pozwolenia na ponadgabaryty/nadmierną masę (OSOM) podano powyżej, ale można je uzyskać na dłuższe okresy. Załóżmy, że regularnie przewozisz duże ładunki, w tym łódź o szerokości ponad 2,5 m. W takim przypadku możesz uzyskać dostęp do całego stanu Waszyngton (z wyjątkiem autostrad) za pozwoleniem o wartości 50 USD ważnym przez trzy lata.

Natomiast naczepa niskopodwoziowa o masie całkowitej 92,5 tony jeśli chodzi o transport krajowy Gdańsk może uzyskać zezwolenie ważne od 12 do 36 miesięcy. Opłaty zaczynają się od 432 USD do 2880 USD, w zależności od rodzaju posiadanego pojazdu niskopodwoziowego.

Oprócz zezwoleń OSOM warto także pamiętać o następujących kwestiach:

Akredytowany program zarządzania masą (AMMS): Aby uzyskać to zezwolenie, należy najpierw być zarejestrowanym operatorem. Zaktualizowany AMMS wprowadzono 22 marca 2021 r., zapewniając warunki większej przejrzystości i elastyczności w zakresie wymagań operatora. Jedna ze zmian skupia się na braku konieczności wskazywania w zezwoleniu konkretnej kategorii pojazdu. Upraszcza to zatem proces, ponieważ operator będzie musiał zapłacić jedynie za maksymalną wymaganą zmodyfikowaną masę lub masę przekraczającą limity ustawowe. Oznacza to, że możesz używać dowolnej zatwierdzonej kombinacji pojazdów, o ile mieszczą się one w zmodyfikowanym limicie masy określonym w warunkach użytkowania AMMS.
Pojazdy rolnicze: Wszystkie pojazdy rolnicze przekraczające określone wymiary i warunki określone powyżej są objęte rozporządzeniem w sprawie kombinacji/maszyn rolniczych z 2022 r. Te dwa rodzaje zamówień rolniczych umożliwiają kwalifikującym się pojazdom i maszynom poruszanie się w dowolnym miejscu na terenie stanu Waszyngton, z wyjątkiem autostrad, bez konieczności posiadania jakiegokolwiek pozwolenia. Maszyny można eksploatować na drogach poza obszarem metropolitalnym Perth nawet bez zezwolenia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maszyn rolniczych z 2022 r. Jednakże żadna maszyna rolnicza o dużej masie objęta rozporządzeniem nie będzie mogła przejeżdżać przez wszystkie mosty wymienione w tym dokumencie.
Pojazdy specjalnego przeznaczenia na transport krajowy Gdańsk: Pojazdy, które nie są sklasyfikowane jako lawety lub pojazdy rolnicze i wykorzystywane do jakichkolwiek celów innych niż przewóz ładunku, zaliczane są do pojazdów specjalnego przeznaczenia. Przykładami są pompy do betonu i wozy strażackie. Chociaż niosą wodę, mają określone cele transportowe w mieście Gdańsk.