Ile razy w roku przeglądu potrzebują windy domowe?

Instalując windę, czy to w budynku komercyjnym, czy w domu, należy również wziąć pod uwagę koszt i częstotliwość regularnych przeglądów. Regularne serwisowanie radykalnie zmniejsza ryzyko wystąpienia usterek podnoszenia, ale to nie jedyna korzyść, jaką można znaleźć.

Ile razy słyszeliśmy tę fikcyjną historię o kabinie windy domowej spadającej w dół szybu podczas „spadku swobodnego”? W rzeczywistości nie może się to zdarzyć, ponieważ windy domowe mają wiele systemów bezpieczeństwa, aby temu zapobiec, a jeden z nich zatrzymuje ruch kabiny, jeśli zostanie przekroczona granica prędkości. Jednak winda, która nie jest konserwowana, może nadal stwarzać mniej dramatyczne zagrożenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo. Źle utrzymane windy domowe mogą, na przykład, doświadczyć awarii elektrycznej, która ma wpływ na oświetlenie, wentylację, sterowanie lub działanie drzwi. Regularne serwisowanie podnośnika to najlepszy sposób na zmniejszenie ryzyka awarii podzespołów.

Serwisowanie windy domowej zmniejsza ryzyko, zapobiegając poważnym uszkodzeniom dzięki wczesnemu wykryciu. Wykwalifikowany technik LiftDesign jest przeszkolony w zakresie przeprowadzania wszystkich niezbędnych kontroli, aby zapewnić bezpieczną pracę podnośnika i jego wielu komponentów. Winda to znaczny koszt dla każdego domu lub lokalu handlowego. Przedłużenie pracy podnośnika na jak najdłuższy czas to najlepszy sposób na uzyskanie dobrej wartości inwestycji. Regularne serwisowanie podnośnika to sposób na maksymalne wydłużenie jego żywotności. Podczas serwisu dźwigu wykwalifikowany technik Firma serwisująca windy domowe wykona ogólną konserwację, ale będzie również szukał drobnych problemów, które mogą przerodzić się w większe problemy, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania.