Ośrodek leczenia uzależnień i jego oferta

Detoksykacja z narkotyku jaką prowadzi ośrodek leczenia uzależnień nie idzie wystarczająco daleko w leczeniu uzależnienia od substancji. W rzeczywistości pacjenci, którzy nie otrzymują już żadnego leczenia po detoksykacji, zwykle wracają do używania narkotyków, zgodnie z NIDA, ośrodkami leczenia uzależnień.

Powodem tego jest to, że podczas gdy program detoksykacji medycznej zajmuje się bezpośrednimi fizycznymi konsekwencjami uzależnienia, pragnienia psychologiczne pozostają, kusząc ludzi do nawrotu. Zasadniczo mózg nadal będzie pragnął satysfakcjonującej reakcji, jaką zapewniają narkotyki i alkohol z jakimi pomoże uporać Ci się ośrodek leczenia uzależnień.

Podejścia do leczenia, które są częścią terapii uzależnień, zapewniają klientom ośrodka leczenia uzależnień narzędzia, strategie i edukację, jak radzić sobie z pragnieniami i stresorami, które prowadzą do używania. Jedną z popularnych metod terapii uzależnień jest terapia poznawczo-behawioralna lub CBT. Ośrodek leczenia uzależnień zaprasza osoby z problemami!